InnerLife Tantra

Kort om InnerLife Tantrisk Massasje

InnerLife Tantrisk Massasje er et tilbud om å utforske din evne til nytelse, sensualitet og intimitet i en utviklingsmessig sammenheng. Som massasje-terapeut skaper jeg en varm og aksepterende atmosfære, som kan gjøre deg trygg på at samspillet mellom oss er basert på dyp respekt, åpenhet og nærvær. Jeg er opptatt av å gi deg mulighet til å kjenne nytelsen i din egen kropp og erfare din erotiske livskraft som er så mye mer enn sex, på en måte som åpner ditt hjerte for det unike livet som bare du lever.

Å være et levende menneske handler om å kjenne den erotiske følelsen i egen kropp uten å tenke sex. Å kjenne energistrømmen i kroppen som vår egen livskraft og som kilden til den dypere mening i våre liv.

Tantrisk massasje kan ikke sammenlignes med noen andre former for massasje. Jeg er mer åpen og nær enn du er vant med fra annen massasje, fordi det er en helt annen side ved deg som skal vekkes. Når jeg åpner for min erotiske livskraft under massasjen, vil det virke inn på tilstrømningen i din kropp som igjen skaper sirkulasjon i låste energier. Slik er Tantrisk massasje et nært og åpent samarbeid mellom meg og deg, men uten noen form for seksuell tilnærming.

at denne unike kroppsenergi vel så mye er ment for nærhet i enhver relasjon og som inspirasjon i enhver handling vi foretar oss. Vi trenger å separere den erotiske følelsen fra sex, for å erfare den seksuelle

Det er en ren erotisk nytelse, men det er IKKE seksuelt,

en forskjell som kanskje er vanskelig å forstå, før du har opplevd det!

Tantrisk massasje for kvinner er annerledes enn for menn. Tantra-massasje for kvinnen er rettet mot å åpne den energi som allerede finnes i hennes kropp, men som er fortrengt som følge av at vi lever i et samfunn som ikke evner å ta vare på hennes feminine lidenskap. Målet er at din naturlige energi igjen skal bevege seg fritt og naturlig i din kvinnelige kropp.

Når du som mann opplever at massøren berører deg over hele kroppen på sin sensuelle måte, handler det om å ikke projisere det ut i seksuelle fantasier, men å la energien stige opp gjennom kroppen til hjertet.

Jeg masserer ikke kjønnsorganene, da tantrisk massasje ikke handler om sex, men om å frembringe en utvidet bevissthet i deg om din egen erotiske livskraft. 

2 timer kr 1600,- inkluderer også samtale før og etter.

Jeg er Hilde Aradia Holten, min telefon er: +47 90999145   og mine lokaler er på Kongsvinger.