top of page

Hva skal egentlig til for at ditt hjertesmil hvisker stille til deg, nå har jeg det bra?

 

Jeg er utdannet InnerLifeTerapeut, -Livsveileder og -Massør ved ArunA-Akademiet.

 

Dette er redskaper som har hjulpet meg på min vei og som jeg anbefaler videre

Jeg har trengt en hånd å holde i...

Jeg har trengt noen timer i terapi for å finne frem

i nåtid, fortid og fremtid.

Sortere slik at jeg kan leve best mulig i det livet jeg har eller begynne

å skape det livet jeg ønsker meg

og som vil gagne både meg og mine nærmeste.

Slik at jeg kan ta valg utifra det som

ligger i mitt hjerte og ikke det andre mener. 

Ja, hva skal til for akkurat ditt hjerte smiler?

Hva liker du å se på?

Hva liker du å gjøre?

Hvor liker du å være? 

Hvem er du sammen med?

Berørings Massasje

Enhver spenning i kroppen forteller at du ikke tillater deg å utfolde deg på en naturlig måte. InnerLifeMassasje er en meget sakte, rytmisk oljemassasje, hvor du veiledes til å være til stede i kroppen der du blir massert ved hjelp av oppmerksomhet på din pust. Da vil du oppdage hvor du binder deg og du har mulighet til å kjenne etter hva som holdes tilbake. Både rytmen og pusten medvirker til at kroppen gradvis slapper av, tankene stilner og fortidens negative hukommelse svekkes.

Samtaletereapi

InnerLife som behandlingstilbud er for deg som sliter følelsesmessig, har kroppssmerter, er utbrent, stanger mot veggen, mangler opplevelsen av egenverdi, eller søker en dypere erkjennelse av ditt eget indre liv.

Du kan ha hvilket som helst utgangspunkt, bare du er innstilt på å gå inn i deg selv for å oppdage at du kan gjøre noe med ditt liv når du tar imot hjelp og veiledning til å skape bevegelse i egen psyke.
 

   Livsveileder

 

Livsveiledningen er spirituell og er dermed forskjellig fra tradisjonell Coaching, fordi vi søker etter dine indre verdier i motsetning til ytre målsetning og strategi for fremtiden.Vi vil lære deg å ta valg til fordel for den du virkelig er.Vi setter ikke karriere som det høyeste mål i livet, men livet selv.Vi er opptatt av hvordan du lever og at livet fremtrer på en optimal måte, når du tillater at «veien blir til mens du går».

Drømmer

En drøm er som en håndsrekning fra Logos; den kan være med på å vise deg hvem du er, hva du trenger å se nærmere på i deg selv eller hva du begynner å bli mer bevisst på i ditt liv.Drømmer kan gjøre oss forvirret, redde, glade, undrende og bevisste.Når vi sover drar sjelen din på reise, denne reisen går igjennom det som er oss bevisst og ubevisst og ut i det kollektive bevisste og ubevisste. 

bottom of page